"Vill man kunna accelerera sin försäljning på nya marknader/länder genom marknadsplatser så är Sello en given partner."

Andreas Anderzon, Emanuel Dagemark
Founders, Stylingagenten

Vilka är Stylingagenten?

Vi startade bolaget redan 2007. Satsade 1000kr var för att starta ett företag som kunde växa utan en massa kapital utan med stort driv och många sena kvällar.

Företaget säljer det mesta inom skönhetsprodukter, välkända varumärken till bra priser. Sedan 2022 har vi också startat https://fiskeonline.com/ där vi säljer produkter inom sportfiske.

Varför började ni med e-handel?

Med en begränsad budget var det 2007 den enklaste vägen att expandera ett bolag. Vi kunde sätta upp våra webbsidor själva och startade då även samarbete med en del salonger för att sälja produkter på vår ehandel och betala för produkterna i efterhand.

Varför bestämde ni er för att börja sälja på marknadsplatser? Samt hur många marknadsplatser säljer ni på idag?

Vi startade upp redan 2007 och sålde på Tradera samtidigt som vi startade vår egna ehandelssite. Vi såg redan tidigt att det var något som skulle växa och blir större, därmed har vi väldigt tidigt tagit dialog med andra marknadsplatser för att skaffa en bra relation och position där.

Idag säljer vi på 15-tal olika marknadsplatser i stora delar av Europa.

Hur hittade ni till Sello och vad fick er att välja Sello?

Vi hittade Sello tack vare att vi kände till bakgrunden med Sello, att de startade som säljare på Tradera men sedan såg stor potential i att förenkla hanteringen samt försäljningen och då byggde ett system som var enkelt och effektivt. Innan hade vi andra kopplingar där de som utvecklade kopplingarna inte hade det som kärnverksamhet, vi såg då hur sårbart det blir och långa supporttider om det blev fel i integrationerna. När vi tog kontakt med Sello var det ganska enkelt att vilja testa det då de hade samma mål som vi hade, att vi skulle öka vår försäljning och där hela deras system bygger på just att kopplingarna till marknadsplatserna funkar sömlöst.

Vad har varit era största utmaningar med e-handeln och hur har Sello kunnat hjälpa er med dessa?

Utifrån att vi växt har det ställt högre krav på våra system vilket gjort att vi fått ta den dialogen med Sello hur vi kan förenkla våra hanteringar. Allt från kopplingar via API till andra system till automatiserad orderhantering. Detta har hjälpt oss mycket utifrån att vi växt och blivit större samt fått ett mer komplext flöde.

Hur har er försäljning/omsättning ökat procentuellt sedan ni började med marknadsplatser?

Vi har både med våra egna ehandelssidor Stylingagenten och FiskeOnline.se samt marknadsplatser haft en tillväxt på mellan 20-60% per år. Våra egna kanaler är den största delen, men marknadsplatsernas utveckling är väsentlig och bidragit till att vi också kunnat växa mer på egna kanaler.

Skulle ni rekommendera Sello till andra e-handlare? Om ja, varför?

Absolut, ser man att man vill kunna accelerera sin försäljning på nya marknader/länder genom marknadsplatser så är Sello en given partner.

Ser ni några speciella trender för marknadsplatser?

Historiskt fram till idag på marknaden har marknadsplatser växt mer än traditionell ehandel. Dessutom har traditionella ehandlare börjat ta in andra produkter via dropshipping och då delvis blivit en marknadsplats, denna trenden ser jag kommer fortsätta framöver. Många varumärken väljer även idag att sälja själva på marknadsplatser eller använder en partner som gör den hanteringen för dem. Den trenden ser vi håller i sig.

Hur tror ni att e-handeln kommer att förändras inom de närmsta åren?

En viktig del för marknadsplatser framöver där många inte har ett optimalt kunderbjudande är på logistik/leveranssidan. Det kommer vara fler marknadsplatser som kommer samarbeta med ett fåtal ehandlare som de jobbar närmare med gällande gemensamma fraktlösningar. Dvs att kunden redan i kassan kan välja hur de vill få paketet levererat. Jag tror att de marknadsplatser som löser det på ett bra sätt kommer få stora fördelar. Det ställer även krav på säljarna att de kan hantera logistiken utifrån kundens önskemål.

Har ni några tips till andra e-handlare som ni önskar att ni hade fått innan ni körde igång?

Testa mycket och våga satsa om du tror på din ide. Det behöver inte alltid vara kapital man satsar utan kan även vara tid, där man alltid samlar på sig värdefulla erfarenheter oavsett utgången. Dessa kan man sedan ta med sig nästa gång.

Låt oss hjälpa ert företag och följa er resa mot framgång

Vi på Sello är experter på e-handel och har hjälpt multipla säljare att automatisera sitt flöde och komma ut på marknadsplatser, låt oss hjälpa dig med.

Börja Nu!

Vår passion är att hjälpa företag att börja sälja på marknadsplatser och öka sin försäljning.

© Sell-o AB 2023

Made with in Sweden

Håll dig uppdaterad med oss! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev:

Du kan lita på oss. Vi spammar inte.