Jobba mer effektivt

Effektivisera din produktadministration med några enkla verktyg (Excel, Bulk, Snabb-ändra)

Mikaela Berglund

2021-01-19

By Mikaela Berglund

En av Sellos grundpelare är att du som säljare ska spara tid. Ett sätt för att spara tid är att effektivisera produkt-hanteringen. Sello erbjuder flera sätt för dig att effektivisera din produkthantering, här kommer några tips.

ANVÄND SKU

Sträva efter att varje produkt i ditt Sellolager ska ha en egen unik referens, så kallad SKU (Stock Keeping Unit). Fördelen med att produkterna har en SKU är att de blir lättare att skilja åt och produkterna kan bli lättare att hitta i sökningar i lagret. Du kommer även kunna använda SKU för att uppdatera dina produkter med Excelimport (läs mer längre ner).

En god struktur för SKU är att ange bokstäver i kombination med siffror där bindestreck eller understreck används istället för mellanrum. Ex. REF_XL , REF_BLUE, REF_123.

INVENTERING

Att regelbundet inventera dina produkter och ta bort slutsålda produkter som inte kommer komma in i lager igen är viktigt för att hålla ordning i lagret, som i slutändan gör att du kan spara tid.

VISA RELEVANTA KOLUMNER PÅ LAGERSIDAN

Se till att de kolumner du har visade inne på lagersidan är relevanta för dig så att du tydligt kan navigera i ditt lager. Sortera kolumnerna i den ordning som passar din produkthantering bäst.

BULK-ÄNDRA PRODUKTER

Att redigera produkter i bulk, det vill säga bulk-ändra produkter, kan bespara dig mycket tid. När du behöver sätta samma kategori på flera produkter gör du det enkelt genom att markera de berörda produkterna, välja ändra flera och ange kategorin. Ett annat vanligt sätt att använda bulk-ändra är att ange fraktkostnader, ange egenskaper eller inaktivera eller aktivera produkter mot marknadsplatser. Du kan ange flera ändringar på samma gång.

REDIGERA MED IMPORTFUNKTIONEN FÖR EXCEL

Om du vill redigera flera produkter på samma gång med olika typer av ändringar så rekommenderas uppdatering med Excel-import. Med en Excel-import kan du sätta olika egenskaper som Färg, Material, Storlek och Modell på flera produkter i ditt lager. Du redigerar dina produkter via ett Excel-ark för att sedan importera den till Sello som då uppdaterar produkten i Sello ditt Excel-ark.

Ett par fördelar med Excel-import är att man får en bra överblick av sitt produktlager och att man kan ange individuella ändringar på produkter snabbt och enkelt. För att uppdatera produkter krävs det att du har en kolumn med produkternas artikelnummer i Sello, alternativt en kolumn med produkternas SKU. Detta är nödvändigt för att ändringen som skickas med i Excel-importen ska hamna på rätt produkt i ditt Sello-lager.

SNABB-ÄNDRA

Med ett magiskt klick kan du aktivera Snabb-ändra i Sello som gör att kolumnerna du har visade i lagret går att redigera, direkt från lagret. Att snabb-ändra är extremt användbart för att ändra produktnamn, modell, lagersaldo, ange priser och andra fritext- eller nummerfält. Du ställer själv in vilka kolumner du vill visa i lagret och sedan klickar du på Snabb-ändra knappen. Ändra sedan där du önskar och tryck på spara så kommer produkterna ändras.

Fler inlägg

Vår passion är att hjälpa företag att börja sälja på marknadsplatser och öka sin försäljning.

© Sell-o AB 2024

Made with in Sweden

Håll dig uppdaterad med oss! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev:

Du kan lita på oss. Vi spammar inte.