Sello startguide

Lär dig navigera i Sello och grundläggande produkt- och orderhantering

Alexander Westerdahl

2020-06-26

By Alexander Westerdahl

Sello är mittpunkten, navet, vid försäljning på marknadsplatser. I Sello finns dina produkter och dina marknadsplatsinställningar, som exempelvis leveranstider. I Sello styr du vilka produkter som ska publiceras på vilken marknadsplats och till vilket pris.

Sello består av följande sidor:

  • Start (Dashboard, försäljningsstatistik och information om Sello)
  • Order (Sidan där dina ordrar läses in där du hanterar dina ordrar)
  • Lager (Ditt produktlager, här ligger alla dina produkter som du ska sälja)
  • Inställningar (Sidan för att koppla marknadsplatser och anpassa dina inställningar för ditt Sello konto)

När du först loggar in på Sello hamnar du på startsidan. Här visas försäljningsstatistik och lite nyheter om Sello. I denna guide kommer vi att fokusera på de tre huvuddelarna i Sello – Lager, Order och Inställningar.

Lager

image

ÖVERBLICK Har du inga produkter i ditt Sellolager? Läs om våra importfunktioner här.

I Lager hittar du dina produkter. Lagret består av en lista av dina produkter och funktionsknappar. Knapparna i ljus färg, Byt Mapp och Välj kolumner ändrar vad som visas i lagret. Knappen i rosa är Skapa en ny produkt. Knappen i mörkblå är Hantera-knappen och med den kan du välja att göra olika sorters produktändringar på markerade produkter. Genom att klicka på Hantera kan du också välja att aktivera Snabbändra-läget, läs mer om det här.

ÄNDRA EN PRODUKT I listan av produkter finns en knapp med en penna, det är en Ändra-knapp. Att klicka på Ändra-knappen öppnar produktens Ändra-fönster. I Ändra-fönstret hittar du all information om produkten. Genom att klicka på de olika flikarna hittar du olika typer av information om produkten. I Ändra-fönstret kan du ändra produktens texter, lagersaldo, priser, märke och aktivera produkten för att säljas på marknadsplatser. För en djupdykning i produkthantering, se vår hjälpguide.

KONTROLLERA OCH PUBLICERA PRODUKTER Sello styr produkterna på marknadsplatserna. För att publicera en produkt på en marknadsplats, gå till fliken Allmänt. Här finns flaggor till vänster och rutor med marknadsplatsernas namn till vänster. Flaggorna representerar marknadsplatsens land. Olika flaggor och marknadsplatser dyker upp beroende på marknadsplatser du har kopplat till ditt Sello konto. Klicka på den marknadsplats du vill publicera produkten på och rutan kommer ändra färg till grön. Klicka på Spara uppe i höger hörn.

När du har aktiverat produkterna för publicering på marknadsplatserna kommer Sello styra produkten på marknadsplatsen. Om du ändrar lagersaldot eller texter på produkten i Sello kommer en uppdatering skickas till produkten på marknadsplatsen.

image

ORDER

När dina produkter är publicerade på marknadsplatserna kan du börja få ordrar. Sello läser in ordrar var 15:e minut och har dina produkter sålts kommer ordern att dyka upp i Sello. En automatisk justering av produktens lagersaldo kommer att synkas mot alla dina marknadsplatser.

När du får en ny order så kommer en liten notis dyka upp i toppmenyn, gå då till ordersidan. Här hittar du dina ordrar och du kan börja plocka samt packa din order och skicka den till kunden. När detta är gjort behöver du ändra status på ordern till ”Levererad”, då skickar Sello en uppdatering till marknadsplatsen och kunden så att de vet att ordern är på väg. För en detaljerad beskrivning av ordersidan, läs mer här.

INSTÄLLNINGAR

image

I dina inställningar hanterar du uppgifter för ditt Sello-konto och dina kanaler. I början räcker det att fokusera på Kanaler och Konto.

KONTO Under konto kan du ändra e-postadress och lösenord och skriva in din företagsinformation. Du kan även lägga till flera användare till ditt Sello-konto.

KANALER Under kanaler kan du lägga till kopplingar till marknadsplatser. När du har koppling till en (eller flera) marknadsplatser kommer du kunna redigera inställningarna för kopplingen, som exempelvis leveranstid för marknadsplatsen. Du väljer också vilken orderstatus du vill att ordrar från marknadsplatsen får direkt när de läses in till Sello.

Fler inlägg

Vår passion är att hjälpa företag att börja sälja på marknadsplatser och öka sin försäljning.

© Sell-o AB 2024

Made with in Sweden

Håll dig uppdaterad med oss! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev:

Du kan lita på oss. Vi spammar inte.